Daşky gurşaw tehnologiýalary

Gazylyp alynýan ýangyçlaryň ýetmezçiligi, global energiýa isleginiň ýokarlanmagy, arassa suwa elýeterlilik, galyndylary zyňmak we gaýtadan işlemek bularyň hemmesi geljekde dünýäniň ýüzbe-ýüz boljak esasy meseleleriň biridir. Bu kynçylyklar dünýädäki bu bazarlarda hem täze mümkinçilikler döredýär. Dünýä akylly tehnologiýalara we innowasiýa kompaniýalaryna mätäç. “Eco Expo Asia” ösýän daşky gurşaw tehnologiýasy üçin bazarda alyş-çalyş etmek üçin bütin dünýäde hödürleýän platformalarymyzyň mysalydyr.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat