Dokma önümine ideg etmek, arassalamak we arassaçylyk otaglaryň tehnologiýalary

Senagat 4.0-iň barha artýan ähmiýeti bilen sanlaşdyrmak, howpsuzlyk, gorag, dokma önümlerine ideg etmek we arassaçylyk otaglary möhüm esaslara öwrüldi. Messe Frankfurt çäreleri, işewür hyzmatdaşlar we müşderiler bilen pikir alyşmak üçin iň oňat platforma döredip, esasy ugurlardaky pudagyň soňky täzeliklerine ünsi çekýär. Frankfurtda Texcare International, Şanhaýda Texcare Asia we Texcare Forum markasy bilen geçirilen dürli maslahatlar bilen Messe Frankfurt dokma önümlerine ideginiň strategiki bazarlarynda özüni tanatdy, Cleanzone hünärmen ýarmarkasy bolsa arassaçylyk we arassaçylyk otaglaryň tehnologiýalaryna üns berýär.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat