Dokma we dokma tehnologiýalary

Messe Frankfurt, söwda ýarmarkalaryny we dokma senagaty üçin beýleki çäreleri, şol sanda Heimtextil, Techtextil, Texprocess, Texworld we Intertextile ýaly halkara söwda ýarmarkalaryny guramak boýunça dünýä bazaryndaky öňdebaryjy hökmünde toplan tejribesini bir ýere jemlemek üçin “Texpertise Network” döretdi. 22 500-den gowrak sergi kompaniýasy we 530 000-den gowrak söwda syýahatçysy bilen dünýädäki 50-den gowrak söwda ýarmarkasynda dokma we moda pudagyny herekete getirýän ugurlary we mowzuklary görkezýär. Berlinde bolsun, Buenos-Aýresde, Frankfurtda, Moskwada, Nýu-Delide, Nýu-Ýorkda, Parižde, Şanhaýda ýa-da Tokioda bolsun - dokma önüminiň gymmat zynjyry üçin öňegidişlik döredýäris.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat