Dynç alyş habar beriş serişdeleri we döredijilik pudaklary

Aýdym-saz, sahnalar we janly çykyşlaryň beýleki görnüşleri täze tejribe derejesine çykaryldy. Bu önümçilik, sahna we sanly tor bilen baglanyşykly tehnologiýa we hyzmatlar arkaly mümkin boldy. Halkara “Musikmesse” we “Prolight + Sound” markalary pudagyň soňky ugurlaryny görkezýär. Bu ýerde karar berijiler, meýilleşdirijiler, döredijiler we öňden görüjiler häzirki we geljekki hünärmenler bilen görüşýärler.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat