Elektronika we awtomatlaşdyryş tehnologiýalary

Önümçiligiň we prosesleriň awtomatlaşdyrylmagy we sanlaşdyrylmagy: Bular elektronika we awtomatlaşdyryş tehnologiýalary pudagy üçin söwda ýarmarkalarynda sergä gatnaşyjylaryň we myhmanlaryň öňünde durýan wezipelerdir. SPS IPC Drives (elektrik awtomatlaşdyryş), SMTconnect (mikroelektronikada ulgamlaryň integrasiýasy) we PCIM (elektrik elektronikasy, akylly hereketlendiriji tehnologiýalar we energiýa dolandyryşy) bilen Mesago Messe Frankfurt halkara derejesinde olaryň pudaklary üçin iň möhüm forumlara jogapkärdir.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat