Gurluşyk tehnologiýalary

Sanlaşdyrmak, aragatnaşyk, howpsuzlyk we gorag biziň döwrümiziň iň möhüm meselelerinden biridir. Messe Frankfurt, Ýewropada, Aziýada we Günorta Amerikada 26 çäre geçirip, bu mowzuklary çözýär we möhüm çözgütleri hödürleýär. Gurluşyklary netijeli dolandyrmak, akylly aragatnaşyk, üpjünçiligiň howpsuzlygy, ýetmezçilik edýän çeşmeleri, ýagny energiýa we suwy yzygiderli ulanmak üçin innowasion özara aragatnaşyk platformalaryny üpjün edýär. Iki halkara flagman çäresi ISH we Light + Building bu ýerde aýratyn gyzyklanma döredýär.

Geljekdäki çäreler

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat