Neşir etmek

Biz, işewürlige zerur bolan täze işi döretmekden başlap, durmuşa geçirmek wedurnukly işlemegine çenli ähli zerur hyzmatlary hödürleýän köpugurly kärhanadyrys.

Kärhanamyz sanly pudagyň ösmegine saldamly goşant goşýar.

Işlemek we ýaşamak gyzykly bolan işewür jemgyýeti döredýäris.

Akylly Tilsimat, mümkin boldugyça çalt girmek tejribesini üpjün etmek üçin kukileri (cookies) ulanýar. Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, kukileri (cookies) ulanmagymyza razylaşýarsyňyz. Goşmaça maglumat